Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

Dịch Vụ

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, tổ cáo

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, tổ cáo

Khi phát hiện quyền, nghĩa vụ của mình bị xâm hại, các hành vi vi phạm pháp luật... cá nhân, tổ chức có quyền gửi đơn khiếu nại, tố cáo... đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đồng thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Chi tiết

Luật sư tư vấn luật hình sự trên Tổng đài tư vấn 19006281

Luật sư tư vấn luật hình sự trên Tổng đài tư vấn 19006281

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và làm phong phú các hình thức tư vấn pháp luật, Công ty luật Bảo Chính đã xây dựng hệ thống Tổng đài tư vấn luật 19006281. Nhóm quan hệ pháp luật hình sự được đặt tại máy lẻ 102, quý khách khi gọi tới Tổng đài 19006281 và chọn phím 2 sẽ được luật sư tư vấn luật hình sự.

Chi tiết

Luật sư làm chứng di chúc

Luật sư làm chứng di chúc

Dịch vụ luật sư làm chứng di chúc là một phần của dịch vụ pháp lý cử luật sư làm chứng trong các giao dịch của các tổ chức cá nhân đang được Công ty luật Bảo Chính cung cấp.

Chi tiết

Luật sư doanh nghiệp thường xuyên, lâu dài

Luật sư doanh nghiệp thường xuyên, lâu dài

Trên cơ sở đó chúng tôi thấy rằng rất nhiều trường hợp tranh chấp xảy ra vì những sai xót rất nhỏ trong quá trình soạn thảo và ban hành các văn bản điều chỉnh các vấn đề nội bộ doanh nghiệp tiếp đó là những sai xót khi thương lượng ký kết hợp đồng với các đối tác bên ngoài…

Chi tiết

Luật sư tư vấn soạn thảo di chúc

Luật sư tư vấn soạn thảo di chúc

Công ty luật Bảo Chính đã đang và tiếp tục cung cấp và ngày càng hoàn thiện dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo Di chúc và tư vấn các nội dung pháp luật về Di chúc, thừa kế.

Chi tiết

Luật sư tư vấn khai nhận di sản thừa kế

Luật sư tư vấn khai nhận di sản thừa kế

Công ty luật Bảo Chính cử luật sư tư vấn pháp luật về thừa kế, di chúc, thủ tục khai nhận di sản thừa kế, tư vấn và giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ khai nhận di sản thừa kế để đảm bảo việc khai nhận di sản là đúng pháp luật, tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của người thừa kế và những người có quyền lợi ích liên quan.

Chi tiết

Luật sư làm chứng trong hợp đồng

Luật sư làm chứng trong hợp đồng

Bên cạnh các dịch vụ luật sư phổ biến được xã hội biết đến: Luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, các vụ án hành chính, vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại... Công ty luật Bảo Chính cũng thường xuyên cử luật sư tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác như luật sư thực hiện các thủ tục hành chính về doanh nghiệp, đất đai... trong đó có dịch vụ luật sư làm chứng trong các hợp đồng, giao dịch

Chi tiết

Dịch vụ luật sư làm chứng

Dịch vụ luật sư làm chứng

Bên cạnh các dịch vụ luật sư phổ biến được xã hội biết đến: Luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, các vụ án hành chính, vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại... Công ty luật Bảo Chính cũng thường xuyên cử luật sư tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác như luật sư thực hiện các thủ tục hành chính về doanh nghiệp, đất đai... trong đó có dịch vụ luật sư làm chứng.

Chi tiết

Luật sư tư vấn vụ việc khiếu nại hành chính

Luật sư tư vấn vụ việc khiếu nại hành chính

Cá nhân tổ chức nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan chuyên môn, cá nhân thì có quyền khiếu nại hành chính thậm chí là khởi kiện vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, khi quyền lợi hợp pháp bị cơ quan hành chính xâm hại

Chi tiết

Dịch vụ luật sư trong vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại

Dịch vụ luật sư trong vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại

Dịch vụ luật sư tham gia vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại, Công ty luật Bảo Chính thường xuyên tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia vụ án để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do các sự kiện pháp luật của cá nhân, tổ chức hoặc thiệt hại do tài sản của các tổ chức, cá nhân gây ra...

Chi tiết

Dịch vụ luật sư trong vụ án đòi tài sản

Dịch vụ luật sư trong vụ án đòi tài sản

Bên cạnh các dịch vụ pháp lý cử luật sư tham gia vụ án hình sự, kinh doanh thương mại, tranh chấp quyền sử dụng đất... Công ty luật Bảo Chính cũng thường xuyên cử luật sư tham gia các vụ án đòi tài sản giữa cá nhân với cá nhân hoặc giữa cá nhân với tổ chức và giữa các tổ chức với nhau.

Chi tiết

Luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng vay tiền

Luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng vay tiền

Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng vay tiền cho các đối tượng khách hàng là cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với tổ chức, vay tiền giữa tố chức với tổ chức. Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ quý khách hàng Công ty luật Bảo Chính sẽ cử luật sư chuyên gia có chuyên môn cao để tư vấn, soạn thảo giúp quý khách hàng xác lập hợp đồng hợp pháp đảm bảo quyền lợi ích của các bên.

Chi tiết

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp Công ty luật Bảo Chính cung cấp dịch vụ pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho quý khách hàng là doanh nghiệp đã đang hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư.

Chi tiết

Luật sư tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Luật sư tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp

Quá trình giải quyết các vụ việc tranh chấp liên quan tới doanh nghiệp, Công ty luật Bảo Chính nhận thấy đại đa số các trường hợp tranh chấp về doanh nghiệp phát sinh do các bên không hoặc không hiểu đúng tính chất của các mối quan hệ pháp luật muốn xác lập như quan hệ pháp luật lao động, thương mại, thuế, quan hệ bảo hiểm và ngay cả mối quan hệ nội bộ giữa các thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập của công ty cổ phần…

Chi tiết

Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý thành lập doanh nghiệp là một phần của dịch vụ pháp lý doanh nghiệp đang được Công ty luật Bảo Chính cung cấp tới Quý khách hàng trong thời gian qua. Được tư vẫn các vấn để liên quan tới doanh nghiệp trước khi thành lập sẽ giúp quý khách hàng có lựa chọn chính xác nhất để công việc kinh doanh và hoạt động có hiệu quả.

Chi tiết

Tư vấn Hợp đồng mua bán nhà

Tư vấn Hợp đồng mua bán nhà

Hiện tại Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tư vấn luật, tham gia giám sát quá trình ký kết hợp đồng mua bán nhà để đảm bảo các bên có một giao dịch an toàn phù hợp pháp luật. Quy trình tiếp nhận và nội dung dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà ở

Chi tiết

Tổng đài tư vấn luật lao động

Tổng đài tư vấn luật lao động

Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về lao động tư vấn pháp luật lao động pháp luật việc làm, tư vấn quy trình thủ tục ký kết hợp đồng lao động, tư vấn và soạn thảo các văn bản nội bộ nội quy lao động…theo quy định chung của pháp luật.

Chi tiết

Dịch vụ luật sư lao động của công ty luật Bảo Chính

Dịch vụ luật sư lao động của công ty luật Bảo Chính

Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về lao động tư vấn pháp luật lao động pháp luật việc làm, tư vấn quy trình thủ tục ký kết hợp đồng lao động, tư vấn và soạn thảo các văn bản nội bộ nội quy lao động…

Chi tiết