Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, THỪA KẾ

Luật sư làm chứng di chúc

Luật sư làm chứng di chúc
Bên cạnh các dịch vụ luật sư phổ biến được xã hội biết đến: Luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, các vụ án hành chính, vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại... Công ty luật Bảo Chính cũng thường xuyên cử luật sư tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác như luật sư thực hiện các thủ tục hành chính về doanh nghiệp, đất đai... trong đó có dịch vụ luật sư làm chứng.
Quy trình tiếp nhận và cử luật sư tư vấn, soạn thảo và làm chứng đối với di chúc đang được Công ty luật Bảo Chính cung cấp cho quý khách hàng như sau:
1. Tiếp nhận yêu cầu và các thông tin liên quan tới việc lập di chúc, yêu cầu của người lập di chúc về việc giao tài sản cho người được thụ hưởng;
2. Thương lượng ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý, ký phiếu yêu cầu luật sư;
3. Luật sư được giao nhiệm vụ làm chứng sẽ nghiên cứu toàn bộ hồ sơ tài liệu để kiểm tra tính hợp pháp của người lập di chúc, kiểm tra tính hợp pháp của quan hệ pháp luật sẽ được xác lập với sự làm chứng của Công ty luật Bảo Chính nhằm đảm bảo tính hợp pháp hợp lệ của di chúc theo quy định của pháp luật
4. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của luật luật sư và Hợp đồng dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.
Trên đây là nội dung dịch vụ pháp lý để cử Luật sư làm chứng trong di chúc đang được Công ty luật Bảo Chính áp dụng.
Trân trọng!
Công ty luật Bảo Chính, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Để mời luật sư tư vấn luật và tham gia giải quyết các vụ án quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi địa chỉ Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hoặc nghe luật sư tư vấn trước những nội dung liên quan khi gọi tới Tổng đài tư vấn luật 19006281 của Công ty luật Bảo Chính.
Trân trọng.
Giám đốc Công ty luật Bảo Chính.