Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

LĨNH VỰC PHÁP LUẬT KHÁC

Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ cá nhân

comment
Rất nhiều người cho vay bị người đi vay “hành” khi muốn thu hồi lại số tài sản đó cho vay, mượn. Bí bách trong việc thu hồi tài sản của mình nhiều chủ nợ đã dùng mọi “biện pháp” để đòi được khoản nợ đã cho vay như: Đàm phán, thương lượng rồi chuyển sang khủng bố điện thoại, in giấy nợ dán xung quanh nhà ở, cơ quan, bêu rếu người vay nợ lên mạng xã hội, thậm chí thuê người đòi nợ theo kiểu “xã hội den”…Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ cá nhân đang được Công ty luật Bảo Chính cung cấp tới quý khách hàng giúp khách hàng thu được tài sản một cách hợp pháp và tối ưu nhất

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, tổ cáo

comment
Khi phát hiện quyền, nghĩa vụ của mình bị xâm hại, các hành vi vi phạm pháp luật... cá nhân, tổ chức có quyền gửi đơn khiếu nại, tố cáo... đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đồng thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Dịch vụ luật sư làm chứng

comment
Bên cạnh các dịch vụ luật sư phổ biến được xã hội biết đến: Luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, các vụ án hành chính, vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại... Công ty luật Bảo Chính cũng thường xuyên cử luật sư tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác như luật sư thực hiện các thủ tục hành chính về doanh nghiệp, đất đai... trong đó có dịch vụ luật sư làm chứng.

Luật sư tư vấn vụ việc khiếu nại hành chính

comment
Cá nhân tổ chức nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan chuyên môn, cá nhân thì có quyền khiếu nại hành chính thậm chí là khởi kiện vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, khi quyền lợi hợp pháp bị cơ quan hành chính xâm hại

Dịch vụ luật sư trong vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại

comment
Dịch vụ luật sư tham gia vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại, Công ty luật Bảo Chính thường xuyên tiếp nhận yêu cầu và cử luật sư tham gia vụ án để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các khách hàng là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do các sự kiện pháp luật của cá nhân, tổ chức hoặc thiệt hại do tài sản của các tổ chức, cá nhân gây ra...

Dịch vụ luật sư trong vụ án đòi tài sản

comment
Bên cạnh các dịch vụ pháp lý cử luật sư tham gia vụ án hình sự, kinh doanh thương mại, tranh chấp quyền sử dụng đất... Công ty luật Bảo Chính cũng thường xuyên cử luật sư tham gia các vụ án đòi tài sản giữa cá nhân với cá nhân hoặc giữa cá nhân với tổ chức và giữa các tổ chức với nhau.

Tư vấn các lĩnh vực khác

comment
Công ty luật Bảo Chính xây dựng Tổng đài tư vấn luật 19006281 nhánh 5 mang tính tổng hợp để tư vấn luật về luật giao thông, luật hành chính, luật Bảo hiểm, Luật Lao động….

Luật sư tham gia vụ án hành chính

comment
Công ty luật Bảo Chính cử luật sư tham gia vụ án hành chính để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có quyền lợi bị xâm hại bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc cán bộ công chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước