Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

Dịch vụ Tư vấn thủ tục mua bán nhà

comment
Công ty Luật Bảo Chính thường xuyên cử Luật sư tư vấn thủ tục mua bán nhà cho quý khách hàng để đảm bảo quý khách có một giao dịch hợp pháp, an toàn. Bên cạnh tư vấn các quy định của pháp luật, Công ty Luật Bảo Chính còn cử Luật sư thực hiện các thủ tục hành chính giúp khách hàng khi mua bán nhà. Khách hàng có thể gọi 19006281 để nghe Luật sư tư vấn trước hoặc liên hệ xin tư vấn.

Luật sư trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà

comment
Dịch vụ luật sư tham gia vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà là một trong những dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ đất đai nhà ở của Công ty luật Bảo Chính. Trong quá trình hoạt động chúng tôi thường xuyên được mời và cử luật sư tham gia vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng

Tổng đài tư vấn đất đai nhà ở

comment
Tổng đài tư vấn luật Đất Đai, Nhà ở: Tư vấn các quy định chung của pháp luật về đất đai, nhà ở, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, người sở hữu nhà, các thủ tục hành chính về việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các quy định về việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực đất đai nhà ở.

Luật sư tư vấn Hợp đồng mua bán nhà

comment
Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tư vấn giúp khách hàng trong quá trình xác lập các giao dịch về nhà ở như mua bán, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại nhà ở...

Tư vấn khởi kiện tranh chấp đất đai

comment
Công ty luật Bảo Chính cử luật sư thực hiện việc tư vấn pháp luật, tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án dân sự bao gồm cả những vụ án tranh chấp đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đât...

Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

comment
Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm hướng khách hàng đến một giao dịch một hợp đồng chuyển nhượng đúng pháp luật và an toàn nhất để đảm bảo quý khách hàng thực sự yên tâm với giao dịch của mình, đúng pháp luật

Luật sư trong vụ án tranh chấp đất đai

comment
Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư, chuyên gia pháp lý tham gia giải quyết các tranh chấp đất đai giữa các cá nhân, tổ chức gồm tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp ranh giới, tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất