Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

LAO ĐỘNG, BHXH

Tổng đài tư vấn luật lao động

comment
Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về lao động tư vấn pháp luật lao động pháp luật việc làm, tư vấn quy trình thủ tục ký kết hợp đồng lao động, tư vấn và soạn thảo các văn bản nội bộ nội quy lao động…theo quy định chung của pháp luật.

Dịch vụ luật sư lao động của công ty luật Bảo Chính

comment
Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về lao động tư vấn pháp luật lao động pháp luật việc làm, tư vấn quy trình thủ tục ký kết hợp đồng lao động, tư vấn và soạn thảo các văn bản nội bộ nội quy lao động…

Luật sư nhận ủy quyền trong hòa giải tranh chấp lao động

comment
Trong quá trình hoạt động Công ty luật Bảo Chính thường xuyên tiếp nhận yêu cầu để đại diện cho người lao động trong các tranh chấp lao động như tiền lương, Bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, trợ cấp thất nghiệp...

Luật sư đại diện trong vụ án tranh chấp lao động

comment
Công ty luật Bảo Chính nhận làm đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong và ngoài tố tụng. Đối với vụ án tranh chấp lao động phạm vi nhận ủy quyền thường nhận ủy quyền để đại diện cho người lao động trong vụ án.

Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án tranh chấp lao động

comment
Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền lợi và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác về thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hay trong quá trình học nghề...

Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động

comment
Công ty luật Bảo Chính cử luật sư tham gia các vụ án tranh chấp lao động để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động trong các quan hệ pháp luật về lao động, Hợp đồng, tiền lương, chế độ làm việc nghỉ ngơi... với người sử dụng lao động trên phạm vi cả nước.