Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

LAO ĐỘNG, BHXH

Tổng đài tư vấn luật lao động

Tổng đài tư vấn luật lao động

Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại 19006281 nhánh số 1

Tư vấn các nội dung về doanh nghiệp thương mại như: Luật doanh nghiệp, Luật Thương Mại, Luật Trọng Tài Thương Mại… Các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp mới; thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như thay đổi người đại diện, thay đổi cổ đông, thành viên sáng lập, thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; quy trình giải quyết một tranh chấp liên quan tới doanh nghiệp, thương mại, tranh chấp giữa các cổ đông, thành viên sáng lập doanh nghiệp. Trình tự thủ tục ký kết hợp đồng thương mại, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ngoại thương...

Tổng đài tư vấn luật 19006281 nhánh số 5

Được Công ty Luật Bảo Chính xây dựng như một nhánh tư vấn Tổng hợp về các quan hệ xã hội liên quan tới pháp luật gồm: Quan hệ pháp luật hành chính, Luật giao thông đường bộ, luật xử lý vi phạm hành chính Pháp luật Lao động, bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực pháp luật khác.

Nội dung tư vấn luật lao động trên Tổng đài tư vấn luật 19006281 của Công ty luật Bảo Chính gồm:
1.  Luật sư tư vấn quy định chung các nội dung được Bộ luật lao động quy định
2.  Tư vấn quy định pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm;
3.  Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc;
4.  Luật sư tư vấn các quy định pháp luật về tiền lương,tiền thưởng, kỷ luật lao động;
5. Luật sư tư vấn quy định và các hình thức xử lý kỷ luật lao động
6. Luật sư tư vấn quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất.
7. Tư vấn quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành.
8. Tư vấn quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật
9. Tư vấn quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn;
10. Tư vấn quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
11. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;
12. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quản lý lao động của Trọng tài nước ngoài;


Để mời luật sư tư vấn luật và tham gia giải quyết các vụ án quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi địa chỉ Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hoặc nghe luật sư tư vấn trước những nội dung liên quan khi gọi tới Tổng đài tư vấn luật 19006281 của Công ty luật Bảo Chính.
Trân trọng./.
Giám đốc Công ty luật Bảo Chính.