Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Luật sư làm chứng trong hợp đồng

comment
Bên cạnh các dịch vụ luật sư phổ biến được xã hội biết đến: Luật sư bào chữa trong các vụ án hình sự, Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, doanh nghiệp, các vụ án hành chính, vụ án yêu cầu bồi thường thiệt hại... Công ty luật Bảo Chính cũng thường xuyên cử luật sư tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác như luật sư thực hiện các thủ tục hành chính về doanh nghiệp, đất đai... trong đó có dịch vụ luật sư làm chứng trong các hợp đồng, giao dịch

Luật sư tư vấn, soạn thảo hợp đồng vay tiền

comment
Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tư vấn, soạn thảo Hợp đồng vay tiền cho các đối tượng khách hàng là cá nhân với cá nhân hoặc cá nhân với tổ chức, vay tiền giữa tố chức với tổ chức. Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ quý khách hàng Công ty luật Bảo Chính sẽ cử luật sư chuyên gia có chuyên môn cao để tư vấn, soạn thảo giúp quý khách hàng xác lập hợp đồng hợp pháp đảm bảo quyền lợi ích của các bên.

Luật sư tư vấn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

comment
Hiện tại Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tư vấn luật, tham gia giám sát quá trình ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đảm bảo các bên có một giao dịch an toàn phù hợp pháp luật

Tư vấn Hợp đồng mua bán nhà

comment
Hiện tại Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tư vấn luật, tham gia giám sát quá trình ký kết hợp đồng mua bán nhà để đảm bảo các bên có một giao dịch an toàn phù hợp pháp luật. Quy trình tiếp nhận và nội dung dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà ở

Tổng đài tư vấn Hợp đồng

comment
Tổng đài tư vấnHợp đồng của Công ty luật Bảo Chính - 19006281 nhánh 5 được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn về các loại hợp đồng đang được xác lập ký kết giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp, tổ chức và giữa tố chức với tổ chức

Luật sư bảo vệ bên thế chấp trong tranh chấp hơp đồng tín dụng

comment
Công ty luật Bảo Chính thường xuyên cử luật sư tham gia vụ án với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bên thế chấp trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng