Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Dịch vụ pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Công ty luật Bảo Chính cung cấp dịch vụ pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho quý khách hàng là doanh nghiệp đã đang hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư. Quá trình hoạt động chúng tôi đã cung cấp dịch vụ pháp lý trên để giúp khách hàng doanh nghiệp thay đổi những thông tin về doanh nghiệp như sau:
 1. Thay đổi tên Công ty
 2. Thay đổi trụ sở Công ty
 3. Bổ sung ngành nghề Công ty
 4. Tăng, giảm vốn Điều lệ trong Công ty
 5. Thay đổi thành viên/cổ đông Công ty
 6. Thay đổi đại diện pháp luật Công ty
 7. Bán doanh nghiệp tư nhân, công ty tnhh, công ty cổ phần
 8. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 9. Các nội dung thay đổi khác 
Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ doanh nghiệp Công ty luật Bảo Chính sẽ cử luật sư, chuyên gia thực hiện các công việc sau trong gọi dịch vụ pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp:
 • Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp về nội dung cần thay đổi trong đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng như: thay đổi tên doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở doanh nghiệp; thay đổi ngành nghề kinh doanh; Tăng giảm vốn điều lệ; thay đổi người đại diện theo pháp luật….
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;
 • Đại diện cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký dấu; Các thủ tục liên quan đến Cơ quan thuế (nếu có );
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
Để mời luật sư tư vấn luật và tham gia giải quyết các vụ án quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi địa chỉ Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hoặc nghe luật sư tư vấn trước những nội dung liên quan khi gọi tới Tổng đài tư vấn luật 19006281 của Công ty luật Bảo Chính.
Trân trọng.
Công ty luật Bảo Chính.