Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

VỤ ÁN DÂN SỰ

19006281

Quy định về việc sao chụp tài liệu của đương sự trong vụ án dân sự

04/08/2017 17:36
Câu hỏi:

Quy định về việc sao chụp tài liệu của đương sự trong vụ án dân sự. Tôi là bị đơn trong vụ án dân sự "Tranh chấp đòi lại tài sản" do Tòa Án Nhân Dân Tp.HCM thụ lý. Hiện tại vì tôi bận công việc nên đã bỏ 2 buổi ra Tòa. Vì vậy tôi không biết hồ sơ bên nguyên đơn kháng cáo ra sao. Tôi có quyền được sao chụp tài liệu, chứng cứ của toàn bộ vụ án này phải không ạ? Và trong thẩm quyền của mình thì tôi được sao chụp tài liệu nào cụ thể ạ? Cũng mong Quý Luật Sư cho tôi xin mẫu đơn xin sao chụp để tôi gởi lên Tòa Án Tp.HCM. Trân trọng!

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính, Đoàn luật sư Hà Nội tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 58, Bộ luật tố tụng dân sự đã ghi nhận quyền của bạn đó là “Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do các đương sự khác xuất trình hoặc do Toà án thu thập”. Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết quyền lợi cho bản thân mình.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, bạn được phép ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Tuy nhiên những tài liệu, chứng cứ đó phải liên quan đến vụ án mà mình tham gia. Trước khi sao chụp hồ sơ bạn cần phải liên hệ, làm đơn yêu cầu tới Tòa án để Tòa án (cụ thể là thẩm phán giải quyết vụ án) chấp thuận đề nghị của mình. Đơn hoặc văn bản yêu cầu phải ghi cụ thể các tên tài liệu, chứng cứ mà mình cần ghi chép, sao chụp.

Trên cơ sở đề nghị của bạn, Toà án sẽ tạo điều kiện cho bạn được ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ mà họ có yêu cầu. Toà án cung cấp cho bạn những tài liệu, chứng cứ cần ghi chép, sao chụp theo yêu cầu của bạn để bạn thực hiện việc ghi chép, sao chụp bằng máy ảnh hoặc phương tiện kỹ thuật khác của bạn.

Công ty chúng tôi xin cung cấp mẫu đơn sao chụp tài liệu như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SAO CHỤP HỒ SƠ

(Trong vụ án dân sự......)

Kính gửi: Tòa án nhân dân............................................................

Tôi là.....................................................

Là đương sự (bị đơn) ……….....................trong vụ án: ..........................................

Vụ án hiện đang được thụ lý giải quyết tại:.....................................................

Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 58 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, đề nghị Quý Tòa tạo điều kiện cho tôi được nghiên cứu và sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án ở trên để tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn và đề nghị Quý Tòa chấp thuận đề nghị của tôi được sao chụp hồ sơ vụ án theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Quy định về việc sao chụp tài liệu của đương sự trong vụ án dân sự”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!

Nghị định 48/2009/NĐ-CP Quy định về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới Nghị định 48/2009/NĐ-CP Quy định về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới
Nghị định 127/2006/NĐ-CP Quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội Nghị định 127/2006/NĐ-CP Quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Nghị định số: 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng Tài thương mại 2010 Nghị định số: 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng Tài thương mại 2010
NGHỊ QUYẾT Số: 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của của Nghị quyết 103/2015/QH13 Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 NGHỊ QUYẾT Số: 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của của Nghị quyết 103/2015/QH13 Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
Nghị quyết: 103/2015/QH13 Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 Nghị quyết: 103/2015/QH13 Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
Nghị định 83/2010/NĐ-CP Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm Nghị định 83/2010/NĐ-CP Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm
Nghị định 117/2008/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự Nghị định 117/2008/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự
Luật Hòa giải ở cơ sở số: 35/2013/QH13 Luật Hòa giải ở cơ sở số: 35/2013/QH13
Nghị định 126/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia Nghị định 126/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Nghị định 11/2012/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm Nghị định 11/2012/NĐ-CP Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
Luật trọng tài thương mại năm 2010 Luật trọng tài thương mại năm 2010
Nghị định 70/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới Nghị định 70/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới
Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Nghị định 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
Nghị định 84/2006/NĐ-CP Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí . Nghị định 84/2006/NĐ-CP Quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .
Nghị định 163/2006/NĐ-CP Quy định về giao dịch bảo đảm Nghị định 163/2006/NĐ-CP Quy định về giao dịch bảo đảm
Nghị định 55/2006/NĐ-CP Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa Nghị định 55/2006/NĐ-CP Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang thiết bị, trang phục, phù hiệu và công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa
Nghị định 35/2007/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng Nghị định 35/2007/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
Nghị định 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới Nghị định 55/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
Nghị định 50/2008/NĐ-CP Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển Nghị định 50/2008/NĐ-CP Về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển