Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Thỏa thuận phân chia di sản là cổ phần

18/06/2017 00:57
Câu hỏi:

Thỏa thuận phân chia di sản là cổ phần. Mẹ tôi mất (không có di chúc) để lại 1 sổ cổ phần của Công ty. Người thừa kế gồm 3 người con, 1 người cháu và chị dâu tôi (do anh trai tôi mất sau mẹ tôi). Số cổ phiếu sẽ chia ra 4 phần: cho 3 người con và 1 phần cho chị dâu và cháu. Phòng công chứng trả lời là không thể phân chia theo số lượng cổ phần cho từng người nên chúng tôi lập vi bằng phân chia. Cơ quan thuế không chấp nhận phân chia theo vi bằng và yêu cầu chúng tôi làm công chứng. Chúng tôi làm công chứng nhưng văn bản công chứng chỉ ghi những người nhận tài sản chứ không phân chia rõ ai bao nhiêu cổ phần. Cơ quan thuế lại yêu cầu làm công chứng phân chia rõ. Chúng tôi phải làm thế nào?
Gửi bởi: Lê Thị Minh Thành

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:

Tại khoản 2 Ðiều 660 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc phân chia di sản theo pháp luật như sau:  Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Di sản mà mẹ bạn để lại là số lượng cổ phần trong công ty, hoàn toàn có thể chia được theo từng phần. Nên, anh em bạn và những người thừa kế khác có thể yêu cầu công chứng việc phân chia di sản bằng hiện vật như quy định nêu trên.

Luật Công chứng cũng có quy định về việc công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản và công chứng văn bản khai nhận di sản như sau:

* Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản (Điều 49 Luật Công chứng): Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì họ có quyền yêu cầu công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thoả thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác.

* Công chứng văn bản khai nhận di sản (Điều 50 Luật Công chứng): Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Như vậy, anh em bạn có thể lựa chọn yêu cầu công chứng một trong hai văn bản nêu trên. Nhưng vì anh em bạn muốn xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người nên có thể yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản theo quy định tại Điều 49 Luật Công chứng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Thỏa thuận phân chia di sản là cổ phần”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!