Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Thế chấp đối với quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng

22/06/2017 20:55
Câu hỏi:

Thế chấp đối với quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng. Nếu một đơn vị kinh doanh của quân đội, xây dựng cơ sở hạ tầng trên phần đất của Bộ Quốc phòng, sau đó cho một đơn vị thứ 3 thuê để khai thác, kinh doanh thì quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng của bên thứ ba và đơn vị thuộc quân đội (toàn bộ nguồn thu từ khai thác tài sản thuê) có đủ điều kiện để đăng ký GDBĐ, thế chấp cho bên thứ 3 vay vốn không? Nếu đủ điều kiện thì cần thủ tục như thế khi chỉ có hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng. (kimtrannguyen22@...)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:
Khoản 6a Điều 3 Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp (được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp) quy định về tài sản bảo đảm thuộc thẩm quyền đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp như sau:
“Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch về bất động sản phù hợp với quy định tại Điều 181 Bộ luật Dân sự năm 2005 và quy định tại khoản 3 Điều 47 Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010, cụ thể là: Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở, hợp đồng hợp tác kinh doanh nhà ở (bao gồm cả nhà ở xã hội) của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo các dự án xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, góp vốn, hợp tác kinh doanh tài sản khác gắn liền với đất; Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất ở gắn với hạ tầng kỹ thuật được chủ đầu tư dự án giao kết hợp pháp theo quy định của pháp luật về nhà ở; Các khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản phí mà chủ đầu tư thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án xây dựng nhà ở; Các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất hoặc hạ tầng kỹ thuật trên đất (lợi tức của thửa đất hoặc của hạ tầng kỹ thuật trên đất); Quyền tài sản khác theo quy định của pháp luật.”
Do đó, đối với của trường hợp bạn hỏi, trong trường hợp hợp đồng cho thuê cơ sở hạ tầng trên đất phù hợp với các quy định của pháp luật, thì có thể xác lập hợp đồng bảo đảm với tài sản bảo đảm là “Các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh, khai thác hạ tầng kỹ thuật trên đất”. Vì bạn không nói rõ ai là bên thế chấp trong (đơn vị kinh doanh của quân đội là bên cho thuê cơ sở hạ tầng hay tổ chức thuê cơ sở hạ tầng) nên chúng tôi xin trả lời như sau:
- Trong trường hợp bên thế chấp là đơn vị xây dựng cơ sở hạ tầng để cho thuê, thì xác định tài sản bảo đảm là “toàn bộ các khoản lợi thu được từ việc cho thuê cơ sở hạ tầng do đơn vị đã xây dựng”
- Trong trường hợp bên thế chấp là tổ chức thuê cơ sở hạ tầng để kinh doanh, khai thác thì xác định tài sản bảo đảm là “Toàn bộ nguồn thu từ khai thác tài sản thuê”(như trong câu hỏi đã nêu)
Trong trường hợp này, việc đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Người yêu cầu đăng ký phải kê khai đầy đủ các nội dung cần thiết vào Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp) và gửi tới một trong các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm để thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi Thế chấp đối với quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.
Trân trọng!