Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Thế chấp công trình là nhà ở chưa được cấp chứng nhận

22/06/2017 20:51
Câu hỏi:

Thế chấp công trình là nhà ở chưa được cấp chứng nhận. Hiện tại Ngân hàng tôi đang nhận thế chấp quyền sử dụng đất. Tôi muốn hỏi giá trị tài sản thế chấp có được tính gộp giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế thươngmại của công trình xây dựng trên đất chưa được chứng nhận quyền sở hữu không?(tranhoangnam@...)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:
Về nguyên tắc, trong giao dịch dân sự, giá trị của tài sản bảo đảm do các bên tự thỏa thuận. Theo quy định của Điều 3 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Điều 3 Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16/02/2011 của Bộ Tư pháp, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp thì lợi thế thương mại của công trình xây dựng trên đất không thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký đất đai, cũng không thuộc thẩm quyền đăng ký của các Trung tâm đăng ký.
Do đó, đối với trường hợp bạn hỏi, Ngân hàng có thể nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Trong trường hợp này, giá trị tài sản thế chấp được xác định bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Do tài sản gắn liền với đất chưa được chứng nhận quyền sở hữu, nên việc đăng ký thế chấp sẽ được thực hiện đồng thời với việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 22 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT/BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi Thế chấp công trình là nhà ở chưa được cấp chứng nhận, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.
Trân trọng!