Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Thay đổi nội dung đăng ký bảo đảm khi chuyển đổi hình thức sở hữu?

22/06/2017 20:26
Câu hỏi:

Thay đổi nội dung đăng ký bảo đảm khi chuyển đổi hình thức sở hữu?
Trong trường hợp các Ngân hàng như ViettinBank, VietcomBank chuyển đổi hình thức sở hữu theo đó các chi nhánh của các Ngân hàng này với tư cách là Bên nhận bảo đảm trong các đơn Đăng ký giao dịch bảo đảm đã phát sinh trước thời điểm chuyển đổi thì có phải làm đơn yêu cầu sửa đổi nội dung (cụ thể là sửa đổi tên của Bên bảo đảm) đối với các đơn ĐKGDBĐ này không? Trường hợp ngân hàng tôi chuyển tên từ Sở giao dịch Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam thành Chi nhánh Sở giao dịch - Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam có phải làm sửa đổi các đăng ký giao dịch bảo đảm phát sinh trước thời điểm chuyển tên không? Nếu có, xin cho biết cách thức sửa đổi?(hoangthithuy@...)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chuyển đổi tên của bên nhận bảo đảm không bắt buộc phải thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm. Trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm muốn thay đổi nội dung đăng ký thì phải gửi đơn đề nghị thay đổi đến cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm đó đăng ký.
Theo quy định thì Đơn yêu cầu thay đổi đăng ký có nội dung chủ yếu sau đây :
a) Người yêu cầu đăng ký thay đổi :
Trường hợp là cá nhân : họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân (nếu có), địa chỉ, số điện thoại hoặc số fax ( nếu có);
Trường hợp là tổ chức : tên, loại hình, số đăng ký kinh doanh (nếu có), địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ trụ sở của chi nhánh, nếu bên yêu cầu đăng ký là chi nhánh, số điện thoại hoặc số fax (nếu có).
b) Nội dung thay đổi : bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm, tài sản bảo đảm, thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán (nếu có) và các nội dung khác đã đăng ký.”
Như vậy bạn có thể tham khảo quy định pháp luật của chúng tôi viện dẫn để giải quyết những thắc mắc của mình.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Thay đổi nội dung đăng ký bảo đảm khi chuyển đổi hình thức sở hữu?”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.
Trân trọng!