Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Thẩm quyền công chứng hợp đồng đặt cọc.

18/06/2017 00:43
Câu hỏi:

Thẩm quyền công chứng hợp đồng đặt cọc. Công chứng viên ở TP Hồ Chí Minh có thể chứng nhận hợp đồng đặt cọc việc mua bán nhà ở tỉnh Long An hay không? (diepmongtuyen@gmail.com)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:

Ðặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự (Khoản 1 Ðiều 328 Bộ luật Dân sự 2015). Việc đặt cọc có thể được lập thành văn bản, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Trong trường hợp khách hàng tự nguyện yêu cầu công chứng hợp đồng đặt cọc về việc mua bán bất động sản thì việc công chứng phải tuân theo các quy định của Luật Công chứng và văn bản hướng dẫn. Điều 37 Luật Công chứng quy định về thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản như sau:

“- Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp quy định dưới đây.

- Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản.”

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Thẩm quyền công chứng hợp đồng đặt cọc”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!