Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Quyền sử dụng đất bảo đảm cho hai nghĩa vụ được không?

22/06/2017 20:24
Câu hỏi:

Quyền sử dụng đất bảo đảm cho hai nghĩa vụ được không? Hiện nay, tôi muốn thuê một ôtô và một tàu thuỷ để chở hàng của hai công ty khác nhau, nhưng để được thuê thì phải có tài sản bảo đảm. Hỏi tôi có thể sử dụng quyền sử dụng đất của tôi để bảo đảm cho hai nghĩa vụ được không? (tranlananh123@...)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 thì một tài sản có thể bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, tuy nhiên phải tuân thủ các quy định như sau:
1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”
Như vậy, nếu tại thời điểm xác lập các giao dịch tài sản có bảo đảm mà giá trị quyền sử dụng đất của bạn lớn hơn giá trị ôtô và tàu thuỷ đi thuê thì bạn hoàn toàn có thể dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện cho 2 nghĩa vụ dân sự trên.
Đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ thông báo theo Khoản 2 Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 : “Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.
Như vậy, một tài sản có thể dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ đối với một người nhận bảo đảm. Trường hợp này các bên thỏa thuận trong giao dịch bảo đảm. Nếu một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ của nhiều người nhận bảo đảm mà các biện pháp bảo đảm xác lập không cùng nhau thì người bảo đảm phải thông báo cho những người nhận bảo đảm sau biết và quyết định có nhận bảo đảm hay không. Trường hợp một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ thì mỗi lần bảo đảm phải lập thành văn bản riêng để làm căn cứ xử lý tài sản bảo đảm.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Quyền sử dụng đất bảo đảm cho hai nghĩa vụ được không?”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.
Trân trọng!