Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Hủy hợp đồng đã được công chứng

09/09/2016 16:36
Câu hỏi:

Tôi và người bạn có cho nhau vay tiền và hợp đồng vay tiền đã được công chứng tuy nhiên khi đợi có đủ số tiền (đợi đối tác của tôi chuyển tiền liên quan tới việc tôi kinh doanh) để cho bạn vay thì tôi phát hiện bạn tôi đã nói dối tôi về lý do vay tiền. Vì vậy tôi đã không cho vay nhưng muốn hủy hợp đồng đó thì phải làm thế nào? Bảo Anh - Hồng Bàng, Hải Phòng

Trả lời:
Công ty luật Bảo Chính tư vấn cho bạn Bảo Anh về thủ tục hủy hợp đồng công chứng như sau:
Theo quy định tại Điều 51, Luật Công chứng năm 2014 có hiệu lực năm 2015 thì việc hủy hợp đồng đã được công chứng phải thực hiện theo trình tự thủ tục dưới đây
Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.
Theo quy định tại khoản 1 " việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó" có nghĩa rằng để bạn có thể hủy hợp đồng vay tiền đã công chứng thì bạn và người bạn của mình phải đến văn phòng công chứng đã công chứng hợp đồng này để thực hiện việc hủy.
Bên cạnh đó với các thông tin bạn cung cấp chúng tôi hiểu rằng thời điểm có hiệu lực của hợp đồng vay tiền là khi bạn chuyển tiền cho người đó nay bạn không muốn cho vay nữa thì bạn không chuyển tiền như vậy sẽ hạn chế các rủi ro cho bạn. Về bản hợp đồng đã công chứng đó dù không bị hủy thì cũng sẽ không có giá trị khi bạn không chuyển tiền.
Trên đây là nội dung tư vấn của công ty luật Bảo Chính cho trường hợp của bạn Bảo Anh.

Để mời luật sư tư vấn luật và tham gia giải quyết các vụ án quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi địa chỉ Phòng 308, Tòa nhà số 8, Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hoặc nghe luật sư tư vấn trước những nội dung liên quan khi gọi tới Tổng đài tư vấn luật 19006281 của Công ty luật Bảo Chính.

Trân trọng./.
Giám đốc Công ty luật Bảo Chính.