Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm trước khi xử lý tài sản

22/06/2017 20:36
Câu hỏi:

Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm trước khi xử lý tài sản. Ngân hàng khởi kiện khách hàng để thu hồi nợ. Bên thi hành án đã kê biên và bán đấu giá tài sản thành công. Ngân hàng chuyển hồ sơ sang Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) thành phố để làm thủ tục sang tên cho người mua thì Phòng TNMT yêu cầu phải làm thủ tục đăng ký thông báo xử lý tài sản trước khi xử lý tài sản.Việc đăng ký này có bắt buộc không và ý nghĩa của việc này là gì?(hoangyen135@...)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì “Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, người xử lý tài sản phải thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản bảo đảm cho các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm”.
Như vậy, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cùng nhận bảo đảm, trước khi xử lý tài sản bảo đảm, người xử lý tài sản bảo đảm phải thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng một trong hai phương thức là thông báo bằng văn bản cho các bên cùng nhận bảo đảm khác theo địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp hoặc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Văn phòng đăng ký đất đai đối với những nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) theo quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm trước khi xử lý tài sản, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!