Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp như thế nào

22/06/2017 20:45
Câu hỏi:

Đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp, Ngân hàng nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Công ty A. Công ty A vừa thay đổi tên hoạt động trên giấy phép, các thông tin khác không thay đổi thì ngân hàng có phải làm phụ lục hợp đồng thế chấp để gửi đến phòng tài nguyên không? Phụ lục hợp đồng thế chấp có phải công chứng không? (nguyenvanmanh@....)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì“Trong trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp thì người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký thay đổi quy định tại khoản 2 Điều này và một (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”. Như vậy, đối chiếu với trường hợp bạn nêu, có thể hiểu là Ngân hàng không phải lập phụ lục hợp đồng thế chấp với công ty A để gửi đến cơ quan đăng ký.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi Đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp như thế nào, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!