Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Công chứng hợp đồng sửa đổi bổ sung

18/06/2017 00:28
Câu hỏi:

Công chứng hợp đồng sửa đổi bổ sung. Cơ quan tôi đã ký hợp đồng thuê nhà tại phòng công chứng năm 2009, năm 2010 có ký 1 phụ lục điều chỉnh giá nhưng không công chứng. Vậy phụ lục này có hiệu lực không?
(nguyenvanduc78@gmail.com)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:

Ðiều 421 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc sửa đổi hợp đồng dân sự như sau:
1. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng.
2. Hợp đồng có thể được sửa đổi theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này.
3. Hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình thức của hợp đồng ban đầu.
Đối chiếu với trường hợp của cơ quan bạn: Hợp đồng thuê nhà năm 2009 được lập thành văn bản có công chứng theo quy định của pháp luật nên tất cả các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng này cũng phải được công chứng theo quy định. Vậy, cơ quan bạn có thể tiến hành thủ tục công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê nhà đã ký.
Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51 Luật Công chứng 2014:
- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
- Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Công chứng hợp đồng sửa đổi bổ sung”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.
Trân trọng!