Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, THỪA KẾ

19006281

Vay nợ để trang trải cuộc sống gia đình thì ai phải chịu trách nhiệm?

24/08/2017 21:23
Câu hỏi:

Vay nợ để trang trải cuộc sống gia đình thì ai phải chịu trách nhiệm? Bố mẹ em lấy nhau được 24 năm. Trước kia bố em làm nhưng không chi tiền cho mẹ em đi chợ nên mẹ em đã vay mượn để trang trải cho cuộc sống, bây giờ vỡ nợ là 360 triệu. Mẹ em bỏ đi 1 năm, mới đây đã về và phát hiện bố em đi ngoại tình, không phải là 1 bà mà là rất nhiều bà, em có cả hình ảnh và bằng chứng nữa. Mẹ em không thể sống với bố em nữa, ngày nào cũng bị chửi, rồi chịu sự lạnh nhạt của bố em. Mẹ em muốn kết thúc nhưng hiện tại mẹ vẫn còn nợ. Em xin hỏi là giờ mẹ em nên làm gì? có nên ly hôn không ạ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, Công ty Luật Bảo Chính sẽ tư vấn cho bạn với trường hợp này như sau:
Theo thông tin bạn cung cấp, trước kia bố bạn làm không chi tiền cho mẹ bạn nên mẹ bạn đã vay mượn tiền để trang trải cuộc sống và hiện nay đã vợ nỡ là 360 triệu. Như vậy, số nợ phát sinh từ việc mẹ bạn vay nợ để trang trải cuộc sống gia đình nên theo quy định tại khoản 2 điều 37 luật HN&GĐ 2014 về nghĩa vụ chung tài sản của vợ chồng thì các nghĩa vụ sau đây sẽ dùng tài sản chung của cả hai để giải quyết:

"2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;".
Theo quy định tại điều 30 Luật HNGĐ 2014:
"Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình"
Theo quy định tại điều 27 Luật HN&GĐ 2104 về trách nhiệm liên đới của vợ chồng:
"1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.
2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này".
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên vợ hoặc chồng có quyền thực hiện giao dịch nếu việc vay tiền để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Và trước khi tiến hành thủ tục ly hôn thì theo nhận định của cơ quan Tòa án, bố bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm liên đới đới với khoản nợ này. Nên mẹ bạn có thể lựa chọn khởi kiện ra Tòa yêu cầu giải quyết đối với nghĩa vụ phát sinh (thanh toán nợ) trong thời kỳ hôn nhân của hai người - tức bạn sẽ chỉ phải thanh toán trong phạm vi nghĩa vụ của mình còn phần còn lại sẽ do chồng bạn thanh toán.
Chúng tôi không ở trong hoàn cảnh cụ thể của gia đình bạn nên không thể tư vấn cho mẹ bạn là có nên ly hôn hay không. Vấn đề này sẽ do mẹ bạn quyết định. Nếu mẹ bạn muốn ly hôn với bố bạn thì sẽ được tiến hành các thủ tục ly hôn tại Tòa án nhân dân quận huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, cư trú của vợ hoặc chồng.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Vay nợ để trang trải cuộc sống gia đình thì ai phải chịu trách nhiệm?”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.
Trân trọng!

 

Nghị định 02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình Nghị định 02/2013/NĐ-CP Quy định về công tác gia đình
Nghị định số 123/2015/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn Nghị định số 123/2015/NĐ- CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh, kết hôn
Thông tư số 15/2015/TT-BTP Hướng dẫn một số điều của Luật Hộ tịch năm 2014 Thông tư số 15/2015/TT-BTP Hướng dẫn một số điều của Luật Hộ tịch năm 2014
Luật Hộ tịch năm 2014 Luật Hộ tịch năm 2014
Luật nuôi con nuôi 2010 Luật nuôi con nuôi 2010
Nghị định 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình Nghị định 08/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Nghị định 114/2016/NĐ-CP về Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài Nghị định 114/2016/NĐ-CP về Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài
Luật số 22/2000/QH10 Hôn nhân và gia đình Luật số 22/2000/QH10 Hôn nhân và gia đình
Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành về Luật hôn nhân và gia đình Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành về Luật hôn nhân và gia đình
Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Lụât Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Lụât Hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hộ Tịch năm 2014 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hộ Tịch năm 2014
Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi Nghị định 19/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
Nghị định số 98/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2015/ND-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Nghị định số 98/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/2015/ND-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Nghị định số 10/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Nghị định số 10/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Nghị định số 10/2015/NĐ-CP Về Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Nghị định số 10/2015/NĐ-CP Về Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, và chứng thực Nghị định số 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, và chứng thực
Luật số 52/2014/QH13 Luật hôn nhân và gia đình Luật số 52/2014/QH13 Luật hôn nhân và gia đình
Nghị định số 98/2016/NĐ-CP Bổ sung Nghị định 10_2015_NĐ_2015 Về mang thai hộ Nghị định số 98/2016/NĐ-CP Bổ sung Nghị định 10_2015_NĐ_2015 Về mang thai hộ
Nghị đinh số 24/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Nghị đinh số 24/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
Thông tư số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình 2014 Thông tư số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn luật Hôn nhân và gia đình 2014