Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

19006281

Tài sản chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thế chấp được không?

20/12/2016 15:43
Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có được thế chấp và đăng ký thế chấp được không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Trước hết việc thế chấp tài sản chưa có đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu – sổ đỏ, sổ hồng được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 cụ thể:

Khoản 1, Điều 21. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.

“1. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất thì người yêu cầu