Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

19006281

Mức đền bù khi nhà nước thu hồi đất?

01/04/2017 21:35
Câu hỏi:

Chào Luật sư, Khi Nhà nước chưa làm con đường tỉnh lộ 206 và con mương sinh thái thì gia đình tôi có 03 đám ruộng: 1 đám tên là “Nà Gie” tờ bản đồ số 66 số thửa 33 có diện tích là 2400m2; 1 đám tên là “Nà Giốc” đám này chia làm hai đám nhỏ 1 đám có diện tích 693m2, 1 đám có diện tích 440,2m2.
Sau khi Nhà nước làm com đường tỉnh lộ 206 và con mương sinh thái thì cả hai lần gia đình tôi đã bị thu hồi là: + Đám “Nà gie” có diện tích 2400m2 thì lấy 1300m2 + Đám 693m2 thì lấy hết. + Đám 440,2m2 thì lấy 213m2 Tổng cả 2 lần Nhà nước thu hồi của gia đình tôi là: 1300m2 + 693m2+ 213m2 =2206m2. Giá trị bồi thường lần làm con mương sinh thái là 44.000đ/m2, lần làm đường 206 thì tôi không nắm rõ nhưng nói chung là rất thấp. Lần này Ban giải phóng mặt bằng lại thu hồi của gia đình tôi lần thứ 3 để xây dựng “Nhà điều hành điện lực huyện Trùng Khánh”, lần này là 916m2 ở đám “Nà Gie” tờ bản đồ số 66 số thửa 33 mà cả hai lần thu hồi trước còn sót lại là 1100m2. Sau khi có con đường tỉnh lộ 206 đi qua giá đất ở đây đã hình thành đất mặt đường (Đất nhà ở) ở đây nhiều gia đình không mất mét đất nào đương nhiên được hưởng giá ưu đãi. Mọi người xây dựng nhà ở, nhà hàng, khách sạn…thậm chí còn mua bán, chuyển nhượng với giá giao động từ 4 triệu đến 4,5 triệu đồng/m2 đất Vậy nếu theo giá thị trường lần thứ ba này Ban giải phóng mặt bằng đã thu hồi của gia đình tôi 916m2 trong đó có 40m mặt đường nếu mỗi nền nhà là 5m mặt đường thì 40m :5 =8 nền, trung bình mỗi nền nhà có giá là: 500.000.000Đ (Năm trăm triệu đồng) thì 8 nền x 500.000.000đ = 4 tỷ. Trong khi đó Ban giải phóng mặt bằng bồi thường cho gia đình tôi là 63.000đ/m2 (Sáu mươi ba nghìn đồng) và tổng số tiền mà gia đình tôi nhận được là: 240.183.544đ (Hai trăm bốn mươi triệu một trăm tám mươi ba nghìn năm trăm bốn mươi bốn đồng). Gia đình tôi vì sợ ảnh hưởng đến người thân (là cán bộ nhà nước) nên đã ký vào bản đồng ý cho xây dựng trên mảnh đất của gia đình, Nay xét thấy giá đất được bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Vậy xin luật sư cho ý kiến và giúp đỡ. Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Đối với việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, mức bồi thường sẽ căn cứ vào loại đất (đất có mục đích sử dụng là đất ở, đất phi nông nghiệp hay đất nông nghiệp ...) và giá đất áp dụng đối với loại đất đó do UBND cấp tỉnh nơi có đất quyết định trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Nguyên tắc bồi thường khi thu hồi đất được quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật".

Như vậy khi nhà nước thực hiện thu hồi đất nông nghiệp của bạn, bạn sẽ được bồi thường theo các nguyên tắc kể trên. Để xác định được mức giá bồi thường cụ thể bạn phải căn cứ vào bảng giá đất và khung giá đất của địa phương bạn.

Đối chiếu với mức giá đất bồi thường cho gia đình bạn, bạn có thể xác định xem mức bồi thường đã nhận có hợp lý hay không. Nếu không hợp lý bạn có thể làm đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền theo thủ tục tại Luật Khiếu nại 2011.

Trên đây là nội dung trả lời của Công ty Luật Bảo Chính cho câu hỏi của bạn, nếu còn vướng mắc bạn có thể gọi 19006281 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng!
Gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn nhanh chóng, kịp thời, chính xác nhất các quy định của pháp luật hoặc đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng Công ty luật Bảo Chính (P308, Tòa nhà số 8, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). Trường hợp quý khách có nhu cầu mời luật sư tham gia các vụ án tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, thương mại, kinh tế… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất
Nghị định 23/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ Nghị định 23/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2011/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ
Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định  số 31/2014/NĐ-CP quy định  chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà... Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...
Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27/12/2005 Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27/12/2005
Nghị định 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú Nghị định 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số  nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013
Nghị định 97/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam Nghị định 97/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch Việt Nam
Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về giá đất Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về giá đất
Luật cư trú số 81/2006/QH11 Luật cư trú số 81/2006/QH11
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014  Quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.
Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Nghị định 20/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghị định 20/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.