Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

19006281

Cán bộ địa chính móc nối làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất

27/12/2016 16:41
Câu hỏi:

Năm 2015 e có cho chị cô cậu ruột mượn 230 triệu đồng. đầu năm 2016 do cần tiền kinh doanh nên tôi có đến nhà chị B đòi số tiền trên. Chị B hứa là bán đất trả sô tiền cho tôi, nhưng chị B ko bán mà chị B móc nối với địa phương (cán bộ địa chính và chủ tịch xã), làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho mẹ ruột chị B, tôi hay tin và tôi làm đơn ngăn chặn gửi địa phương và gửi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp trên, (không cho chuyển quyền tôi sợ tẩu tán tài sản). Nhưng địa phương vẫn làm thủ tục chuyển quyền sử dụng cho mẹ ruột chị B.
cho tôi hỏi như vậy cán bộ địa chính và chủ tịch xã có làm đúng không? nếu sai tôi phải làm sao, kiến nghị cơ quan nào giải quyết.(phamthitoquyen123@...)

Trả lời:

Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì một trong các điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dựng đất là: “Đất không có tranh chấp”:.

Như vậy, bạn đã làm đơn ngăn chặn gửi địa phương và gửi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp trên, (không cho chuyển quyền vì sợ tẩu tán tài sản). Nhưng địa phương vẫn làm thủ tục chuyển quyền sử dụng cho mẹ ruột chị B. UBND xã và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp đều biết rất rõ là đất có tranh chấp. Đáng lẽ khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng, UBND xã phải từ chối xác nhận. Thế nhưng, UBND xã vẫn “ưu ái” xác nhận và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vẫn cho sang tên. Bởi thế, đất đang tranh chấp vẫn chuyển nhượng được một cách “trơn tru”, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của công dân.

Tại khoản 1 Điều 207 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Người có hành vi vi phạm  pháp  luật  về  đất  đai  khi  thi  hành  công  vụ thì  tùy  theo  tính  chất, mức  độ vi  phạm  mà  bị  xử  lý kỷ  luật  hoặc  bị  truy  cứu  trách  nhiệm  hình  sự  theo  quy định  của  pháp  luật  đối  với  các  hành  vi  vi  phạm  sau  đây: Lợi  dụng  chức  vụ, quyền  hạn  làm  trái  với  quy  định  của  pháp  luật  trong  giao  đất, cho  thuê  đất,  chuyển  mục  đích  sử  dụng  đất, thu  hồi  đất, bồi  thường,  hỗ  trợ,  tái  định  cư,  chuyển  quyền  sử  dụng  đất, thực  hiện  quy  hoạch,  kế  hoạch  sử  dụng  đất,  xác   định  nghĩa  vụ  tài  chính  về  đất  đai,  quản  lý  hồ  sơ  địa  chính,  ra  quyết  định hành  chính  trong  quản  lý  đất  đai… 

Đây chỉ là thông tin bạn cung cấp là một chiều cho tôi thì những người có liên quan như khi  thi  hành  công  vụ sẽ bị  xử  lý kỷ  luật  hoặc  bị  truy  cứu  trách  nhiệm  hình  sự  theo  quy định  của  pháp  luật  đối  với  các  hành  vi  vi  phạm nêu trên. Tuy nhiên, cụ thể vụ việc có thể còn nhiều thông tin nữa nên không thể trả lời cho bạn một cách chính xác được. Do đó, để được tư vấn cụ thể hơn bạn hãy:
Gọi 1900 6281 để nghe luật sư tư vấn nhanh chóng, kịp thời, chính xác nhất các quy định của pháp luật hoặc đặt lịch tư vấn luật trực tiếp tại văn phòng Công ty luật Bảo Chính (P308, Tòa nhà số 8, Phố Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). Trường hợp quý khách có nhu cầu mời luật sư tham gia vụ án tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, kinh tế, thương mại… xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ trên.

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014  Quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.
Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở Nghị định 99/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Nghị định 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số  nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013
Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà... Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.
Nghị định số 43/2014/NĐ- CP Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013
Nghị định 53/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Nghị định 53/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27/12/2005 Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch ngày 27/12/2005
Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Nghị định 37/2010/NĐ-CP Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hải Dương Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hải Dương
Nghị định 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú Nghị định 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú
Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị Nghị định 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị
Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định  số 31/2014/NĐ-CP quy định  chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Nghị định 11/2013/NĐ-CP Về quản lý đầu tư phát triển đô thị Nghị định 11/2013/NĐ-CP Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội