Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

THI HÀNH ÁN

Đại diện ủy quyền trong thi hành án

Đại diện ủy quyền trong thi hành án
Dịch vụ đại diện theo ủy quyền tham gia các vụ việc thi hành án dân sự của Công ty luật Bảo Chính, Đoàn luật sư Hà Nội.
Với lĩnh vực hoạt động theo quy định của Luật luật sư như tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật Công ty luật Bảo Chính, Đoàn luật sư Hà Nội cũng được nhận làm đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong và ngoài tố tụng.
Đối với vụ việc thi hành án dân sự  phạm vi nhận ủy quyền thường nhận ủy quyền để đại diện cho khách hàng trong quá trình thi hành các bản án dân sự, Quyết định trọng tài, Quyết định của tòa án có thẩm quyền…. Quy trình tiếp nhận và cử luật sư nhận ủy quyền được Công ty luật Bảo Chính thực hiện như sau:
  1. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng cũng như các thông tin liên quan tới vụ án, quyết định của tòa án, quyết định trọng tài, các bản án có hiệu lực pháp luật;
  2. Thu thập thông tin về tài sản, người quản lý, nắm giữ tài sản;
  3. Xác định cơ quan thi hành án có thẩm quyền thi hành bản án đó;
  4. Tư vấn bước đầu về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, những người liên quan theo quy định của Luật Thi hành án Dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;
  5. Hợp đồng dịch vụ pháp lý cũng như hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để mời Luật sư đại diện ủy quyền tham gia việc thi hành án
  6. Phân công luật sư trực tiếp tham gia vụ án theo chuyên môn và năng lực của từng Luật sư hoặc khách hàng có thể mời đích danh một luật sư đang hành nghề tại Công ty luật Bảo Chính để thực hiện các công việc của người ủy quyền theo quy định của Hợp đồng dịch vụ pháp lý;
  7. Gửi văn bản đến các cơ quan tố tụng để được tham gia vụ việc;
  8. Thu thập chứng cứ, tài liệu và các thông tin có liên quan tới vụ án theo quy định pháp luật để kiến nghị, đề nghị cơ quan tố tụng thay đổi các biện pháp ngăn chặn, biện pháp tư pháp khác và thực hiện việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người phải thi hành án hoặc người được thi hành án;
  9. Luật sư thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện ủy quyền theo quy định tại Bộ Luật Dân sự và Luật Thi hành án năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;
  10. Tham gia các buổi làm việc với cơ quan thi hành án, công ty bán đấu giá, phiên họp bán đấu giá....
Đề được tư vấn và hướng dẫn thủ tục mời luật sư tại Công ty luật Bảo Chính đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình Quý khách hàng có thể gọi 19006281 để được luật sư tư vấn, giải đáp hoặc trực tiếp gặp luật sư tại Văn phòng công ty luật Bảo Chính Phòng 308, Tòa nhà số 8, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Email: contact@luatbaochinh.vn.