Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvan.luatbaochinh.vn

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp bằng văn bản

Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp bằng văn bản
Để quý khách hàng được thuận tiện trong việc sử dụng các dịch vụ pháp lý đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp, Công ty luật Bảo Chính, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cung cấp dịch vụ tư vấn luật bằng văn bản vừa có thể giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp cũng như làm cơ sở dữ liệu để các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp sử dụng giải quyết các quan hệ pháp luật phát sinh.
Về nội dung tư vấn luật cho doanh nghiệp bằng văn bản được áp dụng đối với các nội dung:
  • Quyền, nghĩa vụ của các thành viên sáng lập, Cổ đông sáng lập của doanh nghiệp;
  • Quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp trong một số trường hợp, giao dịch, hợp đồng cụ thể;
  • Tư vấn luật áp dụng trong các giao dịch và hoạt động của doanh nghiệp;
  • Tư vấn, thẩm định xem xét nội dung các văn bản nội bộ do doanh nghiệp đã ban hành;
  • Tư vấn, soạn thảo các biểu mẫu văn bản của doanh nghiệp;
  • Tư vấn soạn thảo bộ hợp đồng mẫu cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn và xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp;
  • Tư vấn và xây dựng các quy chế, nội quy và đăng ký các nội quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tư vấn và xây dựng phương án giải quyết tranh chấp doanh nghiệp;
  • Tư vấn các nội dung khác liên quan tới hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp trong các trường hợp khách hàng đề nghị cụ thể.
Khách hàng có thể tự giải quyết sự vụ, việc theo hướng tư vấn của Công ty luật Bảo Chính tại các văn bản tư vấn đó. Trường hợp khách hàng có nhu cầu mời luật sư tại Công ty luật Bảo Chính trực tiếp tham gia giải quyết các tranh chấp, các thủ tục hành chính về doanh nghiệp thì liên hệ với chúng tôi: Công ty luật Bảo Chính, phòng 308, Tòa nhà số 8, Phố Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Email: Contact@luatbaochinh.vn.
Trân trọng!